Skip to content

Skapa långsiktig lönsamhet.

Investera i solel – en hållbar lösning för företag, bostadsrättsföreningar och lantbruk.

Solcellsbatterier erbjuder flera fördelar. De möjliggör lagring av egenproducerad solel för användning på kvällar och mörka dagar eller för att ladda din elbil nattetid. Dessutom kan du undvika att sälja överskottsel till låga priser. Vanligt just nu är att nyttja batterier för att frekvensbalansera elnätet mot ersättning, vilket gör solcellsbatteri till en smart och lönsam investering.

FÖRETAG

Ladda attraktionen

Att investera i solel är ett utmärkt sätt för företag att sänka kostnader och förbättra sin hållbarhetsprofil. Genom att installera solceller och optimera batterilagring kan såväl små som stora företag minska sina elkostnader, öka lönsamheten och skapa en attraktiv och modern arbetsmiljö – vilket kan locka både kunder och talanger.

Eftersom den största elkonsumtionen på många företag sker under dagtid, när också solenergiproduktionen är som högst, kan man ofta nyttja den egna elproduktionen maximalt under arbetsdagen. Och med hjälp av smarta batterilagringslösningar kan man även skapa intäkter på överproduktion.

Vi kan hjälpa er komma igång med solel – en lönsam och hållbar investering.

LANTBRUK

skörda solen

Med stora ytor och ett högt energibehov är lant- och jordbruk optimala för att dra nytta av solenergi i den dagliga driften. Möjligheten att installera stora solpanelsanläggningar på tak och mark resulterar i en betydande produktion av förnybar energi. Genom solenergi kan lantbruk ta ett steg närmare självförsörjning, sänka de direkta elkostnaderna, minska sårbarheten mot prishöjningar och samtidigt ha möjlighet att få betalt för överproduktion.

Med tanke på den ofta höga elförbrukningen inom lantbruk, kan en investering i solel skapa långsiktiga besparingar samtidigt som det stödjer hållbarhet och minskar klimatpåverkan.

Vi hjälper dig ladda din gård med solenergi så du kan skörda fördelarna.

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

ett boende för framtiden

Att investera i en solcellsanläggning är en bra affär för alla i en bostadsrättsförening. Genom att installera solpaneler på fastighetens stora takytor kan ni sänka föreningens elkostnader och skapa mervärde för de boende som kan nyttja förnybar solel i sina hushåll. Samtidigt genererar överskottsel löpande intäkter till föreningen under många år framöver. På så vis skapar ni ett attraktivt boende för framtiden och gör en god investering för miljön.

Vi erbjuder helhetslösningar med kompletta anläggningar av solceller, laddboxar och batterilagring. Vi kan hjälpa er ta steget att nyttja förnybar energi från solen för en lönsam och viktigt framtidsinvestering för föreningen och medlemmarna.

VI HJÄLPER ER hela vägen

Med Delidel blir det enkelt – vi hjälper företag, lantbruk och bostadsrättsföreningar med helhetslösningar för solceller, laddboxar och batterilagring. Kontakta oss så kommer vi på besök och hjälper er hitta den mest optimala lösningen för er.