Delidel_ekonomi

SPARA PENGAR MED SOLEL

SPARA PENGAR MED SOLEL

Att installera solpaneler på taket är inte bara en god investering för miljön utan även för din plånbok. Med solpaneler på taket producerar du din egna rena el och kan enkelt sälja ditt överskott ut på marknaden. Du minskar dina elkostnader från dag ett, blir mindre beroende av stigande elpriser och och på sikt kommer investeringen att ha återbetalat sig själv. Då kan du räkna all din elproduktion som ren vinst.
DÄRFÖR ÄR SOLPANELER EN LÖNSAM INVESTERING:
  • Lägre och jämnare elkostnad från dag ett. Mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.
  • Extra intäkt genom försäljning av överskottsel.
  • Ökat värde på din fastighet*.
  • Möjlighet att få solcellsstöd för investeringen från staten. (Justera – rotadrag så länge?)
  • Möjlighet till ROT-avdrag på 9% av anläggningens kostnad.
  • Rätt till skattereduktion elförsäljning. Och möjlighet att söka elcertifikat som kan ge extra intäkt.
  • Möjlighet till 0,1% rabatt på hela ditt bolån om din fastighet uppfyller energikraven till grönt bolån efter installationen*
  • Efter ca 10 år när anläggningen återbetalat sig själv, gör du en ren vinst på all el du producerar – till dig själv och andra – i ytterligare minst 20 år.

*Källa; Studie från Lantbruksuniversitetet, publicerad 2019. Läs hela studien här.

NORMALSTOR VILLA

RÄKNEEXEMPEL
Nyinstallerad solpanelsanläggning med XX st XXX W monokristallina svarta paneler med en installerad effekt på XX kWh i Göteborgsområdet. Xxxxxprodukt växelriktare och xxxxx xxxxx.**

INVESTERINGSKOSTNAD

(exkl rot/stöd)

ÅRLIG INTÄKT

MINSKAD ELKOSTNAD

ÅRSPRODUKTION

KwH

ÅTERBETALNINGSTID

TOTAL BESPARING

På livslängd 30 år

EKONOMISK EFFEKT

EXEMPEL
Hur mycket du faktiskt sparar beror på ett par olika faktorer däribland elpriset. I nedan exempel har vi räknat ett elpris på X,X kr/kWh och en årlig prisökning på 2%. Beräkningen nedan utgår ifrån att inflationstakten är 2% och att elpriset är oförändrat. Den beräknade livslängden på panelerna är 30 år.

Delidel_ekonomi

ELPRODUKTIONSSCHEMA

EXEMPEL
Exemplet visar förhållandet mellan elproduktion, konsumtion och försäljning för en normalstor villa i Göteborgsområdet. På sommaren producerar solpanelerna mycket el, mer än vad hushållet konsumerar. Då  sparas pengar. De används sedan på vintern när solpanelerna inte producerar lika mycket och hushållet köper tillbaka el från elnätet.

Delidel_ekonomi

HÅLLBART FÖR FRAMTIDEN

Solpanelerna på ditt tak kommer producera el under flera decennier. Under den tiden kommer elpriset att förändras till följd av inflation, investeringar och handel. Det gör egenproducerad solel till en pålitlig, säker och allt mer lönsam lösning jämfört med att fortsätta köpa all el från elnätet. Dessutom är solenergi ett av de mest hållbara alternativen även för vår planet. Solen är en 100% förnybar energikälla och det finns så att det räcker till alla. Det behövs bara fler som tar steget och nyttjar den.

LÅT OSS PRATA SOLEL!

Vi berättar gärna mer om hur du kan minska din klimatpåverkan såväl som dina elkostnader. Hör av dig för en kostnadsfri uppskattning av ditt hus.

Delidel_ekonomi

DeliDel © 2020