SMÅ STEG OCH STORA EFFEKTER

Det kanske inte känns så men din insats skulle betyda mycket. Att välja en förnybar energikälla som solel är att agera klimatsmart samtidigt som du visar vägen för fler hur man kan ta steg mot en mer hållbar livsstil. Med solpaneler på taket minskar du din klimatpåverkan utan att tumma på något i din vardag. Du får ren el uttagen och ett godare samvete varje dag. Vänta inte till i morgon för att göra skillnad idag.

FÖRDELAR MED SOLEL:
  • Solen är vår starkaste energikälla och 100% förnybar. Den tar aldrig slut.

  • Elproduktion via solpaneler avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären.

  • Energiåterbetalningstiden för solpaneler är 2-3 år i Sverige, vilket är väldigt lite jämfört med andra alternativ inom energisektorn*.

  • Huvuddelen av en solpanel består av kisel som är det näst vanligaste grundämnet på jorden.

  • Livslängden på solpaneler är lång.

  • Mer?

* Solcellers enda negativa miljöpåverkan sker när de produceras. Energiåterbetalningstiden anger hur lång tid det tar att generera motsvarande mängd energi som användes vid tillverkning, transport och drift.