DÄRFÖR ÄR SOLPANELER EN LÖNSAM INVESTERING:
  • Lägre och jämnare elkostnad från dag ett. Mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.
  • Extra intäkt genom försäljning av överskottsel.
  • Ökat värde på din fastighet*.
  • Möjlighet att få solcellsstöd för investeringen från staten. (Justera – rotadrag så länge?)
  • Möjlighet till ROT-avdrag på 9% av anläggningens kostnad.
  • Rätt till skattereduktion elförsäljning. Och möjlighet att söka elcertifikat som kan ge extra intäkt.
  • Möjlighet till 0,1% rabatt på hela ditt bolån om din fastighet uppfyller energikraven till grönt bolån efter installationen*
  • Efter ca 10 år när anläggningen återbetalat sig själv, gör du en ren vinst på all el du producerar – till dig själv och andra – i ytterligare minst 20 år.

*Källa; Studie från Lantbruksuniversitetet, publicerad 2019. Läs hela studien här.