Skip to content

SPARA PENGAR MED SOLPANELER

Att installera solpaneler på taket är inte bara en god investering för miljön utan även för din plånbok. Med solpaneler producerar du din egna rena el och kan enkelt sälja ditt överskott ut på marknaden. Du minskar dina elkostnader från dag ett, blir mindre beroende av stigande elpriser och och på sikt kommer investeringen att ha återbetalat sig själv. Då kan du räkna all din elproduktion som ren vinst.

DÄRFÖR ÄR SOLPANELER EN LÖNSAM INVESTERING:

 • Lägre och jämnare elkostnad från dag ett. Mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.
 • Extra intäkt genom försäljning av överskottsel.
 • Ökar värdet på din fastighet*.
 • Möjlighet till “grönt avdrag” på 15% av investeringskostnaden. Avdraget gäller både arbets- och materialkostnader och görs direkt på fakturan.

 • Rätt till skattereduktion för elförsäljning. Och möjlighet att söka elcertifikat som kan ge extra intäkt.
 • Möjlighet till 0,1% rabatt på hela ditt bolån om din fastighet uppfyller energikraven till grönt bolån efter installationen**
 • Efter ca 12 år när anläggningen normalt återbetalat sig själv, gör du en ren vinst som din egen elproducent.

*Källa; Studie från Lantbruksuniversitetet, publicerad 2019. Läs hela studien här.
** Kontakta banken för ditt bolån för mer information.

Ekonomi

DÄRFÖR ÄR SOLPANELER EN LÖNSAM INVESTERING:

 • Lägre och jämnare elkostnad från dag ett. Mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.
 • Extra intäkt genom försäljning av överskottsel.
 • Ökar värdet på din fastighet*.
 • Möjlighet till “grönt avdrag” på 15% av investeringskostnaden. Avdraget gäller både arbets- och materialkostnader och görs direkt på fakturan.
 • Rätt till skattereduktion för elförsäljning. Och möjlighet att söka elcertifikat som kan ge extra intäkt.
 • Möjlighet till 0,1% rabatt på hela ditt bolån om din fastighet uppfyller energikraven till grönt bolån efter installationen**
 • Efter ca 12 år när anläggningen normalt återbetalat sig själv, gör du en ren vinst som din egen elproducent.

*Källa; Studie från Lantbruksuniversitetet, publicerad 2019. Läs hela studien här.
** Kontakta banken för ditt bolån för mer information.

RÄKNEEXEMPEL VILLA

Exempel beräknat på en normalstor villa med en nyinstallerad solpanelsanläggning i södra Sverige. XX st XXX W monokristallina svarta paneler med en installerad effekt på XX kWh. Xxxxxprodukt växelriktare och xxxxx xxxxx.**

INVESTERING:     120000 kr (exkl stöd)

ÅRSPRODUKTION:     15000 kWH

ÅRLIG INTÄKT:     00000 kr

ÅRTERBETALNINGSTID:     10 ÅR

MINSKADE ELKOSTNADER:     60%

TOTAL BESPARING 30 ÅR:     000000 kr

**Detta är ett exempel. Effekten av en solpanelsanläggning varierar något för varje fastighet. Verkningsgraden påverkas bland annat av väderstreck, takvinklar och temperaturer. Även prisförändringar i el, inflation och liknande faktorer är svåra att uppskatta över så lång tid som 30 år. Förmodligen håller anläggningen mycket längre än så och högst sannolikt är att effekten och resultatet av investeringen kommer vara bättre än uppskattat när anläggningen utvärderas efter 30 år.

RÄKNEEXEMPEL VILLA

Exempel beräknat på en normalstor villa med en nyinstallerad solpanelsanläggning i södra Sverige. XX st XXX W monokristallina svarta paneler med en installerad effekt på XX kWh. Xxxxxprodukt växelriktare och xxxxx xxxxx.**

INVESTERING
120000 kr (exkl stöd)

ÅRSPRODUKTION
15000 kwH 

ÅRLIG INTÄKT 
000000 kr 

ÅTERBETALNINGSTID 
10 ÅR 

MINSKADE ELKOSTNADER 
60 % 

TOTAL BESPARING 30 ÅR 
000000 kr

**Detta är ett exempel. Effekten av en solpanelsanläggning varierar något för varje fastighet. Verkningsgraden påverkas bland annat av väderstreck, takvinklar och temperaturer. Även prisförändringar i el, inflation och liknande faktorer är svåra att uppskatta över så lång tid som 30 år. Förmodligen håller anläggningen mycket längre än så och högst sannolikt är att effekten och resultatet av investeringen kommer vara bättre än uppskattat när anläggningen utvärderas efter 30 år.

EKONOMISK EFFEKT

Hur mycket du faktiskt sparar beror på ett par olika faktorer däribland elpriset. Nedan figur visar ett exempel på den ekonomiska effekten utifrån investeringen. Vi har räknat med ett elpris på 1,5 kr/kWh samt en årlig prisökning på 2%. Beräkningen utgår ifrån att inflationstakten är 2% och att elpriset är oförändrat. Den beräknade livslängden på panelerna är 30 år.

Ekonomi

ÖVERSIKT ELPRODUKTION

Exemplet visar förhållandet mellan elproduktion, konsumtion och försäljning för en normalstor villa i södra Sverige. På sommaren producerar solpanelerna mycket el, mer än vad hushållet konsumerar. Då  sparas pengar. De används sedan på vintern när solpanelerna inte producerar lika mycket och hushållet köper tillbaka el från elnätet.

Ekonomi

VISSTE DU ATT:

Endast 0,1% av Sveriges energiproduktion kommer från solen idag. Men nya undersökningar visar att nästan varannan husägare överväger att skaffa solpaneler på sikt.  

HÅLLBART FÖR FRAMTIDEN

Solpanelerna på ditt tak kommer producera el under flera decennier. Under den tiden kommer elpriset att förändras till följd av inflation, investeringar och handel. Det gör egenproducerad solel till en pålitlig, säker och allt mer lönsam lösning jämfört med att fortsätta köpa all el från elnätet. Dessutom är solenergi ett av de mest hållbara alternativen även för vår planet. Solen är en 100% förnybar energikälla och det finns så att det räcker till alla. Det behövs bara fler som tar steget och nyttjar den.

Vi berättar gärna mer om hur du kan minska din klimatpåverkan såväl som dina elkostnader. Hör av dig så börjar vi med en kostnadsfri uppskattning av ditt hus.

DeliDel © 2020